הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות 
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא -
http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx
 
פטור מהיתר בניה

לידיעה: 
הפטור כפוף לתכניות, והתנאים המרחביים החלים במרחב תכנון קריות. כל בקשה שלא עומדת בתנאים אלו חייבת בהגשת בקשה להיתר כמקובל.


 במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר -  קישור לתקנות

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים 
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

מצגת המתארת את תהליך קבלת הפטור
 

תנאים מרחביים

להלן פרסום התנאים המרחביים של הועדה קריות שאושרו במליאת הועדה:  לצפייה בתנאים המרחביים