הזמנת אישור לטאבו

לפני בקשה ותשלום עבור אישור לטאבו, יש לבדוק שאכן לא קיים היטל השבחה עם עורך הדין שמטפל בחוזה

* חובה לבחור את סוג הבקשה להעברה/רישום זכויות

בקשה להעברת זכויות עקב מכר

מגורים:
  • הסכם מכר
  • חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל
  • תשלום אגרת מידע
קרקע חקלאית:
  • הסכם מכר
  • תשלום אגרת מידע

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

  • הסכם גירושין / פס"ד בית משפט או כל אסמכתא אחרת שבה מופיע הנכס המועבר ופרטי המעביר והמקבל
  • תשלום אגרת מידע

העברה ללא תמורה

  • תצהיר עו"ד או הסכם העברת זכויות ללא תמורה עם פרטי הנכס, המעביר והמקבל. תשלום אגרה על העברת נכס ללא תמורה

רישום בטאבו

  • יש להעביר טופס "דרישה לרישום זכויות בלשכת רישום מקרקעין" שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל. על טופס מופיעים פרטי הגוש והחלקה המעודכנים ופרטי בעלי הנכס כולל מספרי תעודת זהות
  • תשלום אגרת מידע

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

בעלי עניין:

פרטי מזמין האישור/המוכר


פרטי מבקש הבקשה

פרטי המוכר זהים לפרטי מבקש הבקשה.


פרטי הקונה

ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: dwf, png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx